top of page
Search
  • Writer's pictureRadek Filo

Měnící se Slovensko a Maďarsko

O připravovaném zabrání Krymu Ruskem a následně plnohodnotného vtržení Ruska na území Ukrajiny jsme informovali partnery s více než půlročním časovým předstihem. Rovněž jsme deklarovali, že přípravy Ruska na zabrání území Ukrajiny jsou prvním krokem na vtržení do Podněstří a Pobaltí, kdy Rusko původně počítalo s využitím ukrajinského národa jako živé síly, tak jak Rusové „využívají“ a priori národy Buratije a Kavkazu.


Zdroj: FB Roberta Fica.

Ruská federace anexí Krymu a oblastí tzv. DNR/LNR se dopustila jednání, která nejsou slučitelná s mezinárodním právem. A to i na počátku uznání dvou tzv. lidových republik (tzv. Doněcká a Luhanská lidová republika) za samostatné státy a navázání „diplomatických“ vztahů s nimi, vykazovalo znaky tzv. předčasného uznání, nemluvě o tom, že mnoho z aktérů, kteří následně uvolnili informace o zapojení speciálních složek Ruské federace do cíleného vyprovokování konfliktu, již za záhadných okolností bylo zabito, či odsouzeno, jako je tomu např. v případě Igora Girkinova (Strelkov), který byl odsouzen za extremismu, poté co byl režimem Putina „využit“ a jako nepotřebný následné zveřejnil pravdivé informace.


Zcela alarmujícím krokem, se stalo datum 24. 2. 2022, kdy došlo k plnému vojenskému vtržení Ruska na Ukrajinu, které bylo a je doprovázeno etnickými čistkami, únosy dětí, bombardování civilních objektů, o čemž jsou již dokumentované a prokazatelné důkazy na úrovni mezinárodních pozorovacích týmů.


Do této situace bezpečnostního ohrožení Evropy a rizika vyhlazení ukrajinského národa, vstupují dva aktéři zemí V4 (Orbán, Fico) s lacinými výroky o nutnosti míru a porozumění chování Ruska. Děje se tak v době, kdy např. Estonský ministr zahraničních věcí Margus TSAHKNA veřejně deklaruje, že „Rusko je země, která nemá hranice“, v době, kdy Švédsko které bylo po dobu i tzv. studené války neutrální, se po vyhodnocení režimu Putina, rozhodlo vstoupit do NATO.


V případě Slovenska a Maďarska je situace nejen absurdní, ale de facto historicky se opakující, u tohoto narativu se nyní zastavme.


V červnu začali henleinovci organizovat odchod mladých Němců z ČSR do Třetí říše údajně na práci. Ve skutečnosti byli za hranicemi cvičeni v záškodnických činnostech, je to situace obdobná jako v případě DNR a LNR na Ukrajině, kdy dostávali henleinovci německé pasy a obyvatelé DNR/LNR obdobně ruské zahraniční pasy, a to dokonce na rozdíl od Třetí říše, většina donucením. Následně se obhajoba práv německy mluvících obyvatel stala záminkou pro obsazení Československa, stejně jako v případě Ruska.  Autor článku Radek Filo.

S historickou komparací a vědomím porušení všech mezinárodních práv, nám slovenský premiér Fico přesto deklaruje právo a nezávislost Slovenska formou vyjádření svého postoje k řešení okupace Ukrajiny formou jak jinak, dobrovolného odevzdání jejího území režimu Putina. A v kontextu jeho rodinného zázemí, tak jako Fico nezapomněl na „věčné přátelství se Sovětským svazem“ a vedoucí úloze jedné strany,  my nezapomínáme, na historické souvislosti.  Vedoucí úlohu v zemi převzalo politické uskupení SMER – sociálna demokracia, za historicky alarmující jak jinak, podpory slovenské nacionální strany Danka. Ozývají se hlasy, hledající třídního nepřítele, a to i v označení Židů placených George SOROS-em.


Začínám si vybavovat, že i v minulosti klero-fašistické Slovensko v čele s TISEM prodávalo své vlastní občany židovského původu nacistům do vyhlazovacích táborů s ohodnocením života 500 marek za osobu.  Celkem bylo takto prodáno a zavražděno 60 000 lidských životů. Obdobný postoj zaujímá ORBÁN, zapomínajíc, že chlapec z nuzného prostředí by bez placeného stipendia právě z nadace George SOROS-e, zřejmě nevystudoval.


Z operativních zdrojů je patrné, že FICO s ministrem vnitra Sutajem EŠTOK-em zadali úkol získat diskriminační materiály jako podklady pro zrušení Úřadu speciální prokuratury (ÚŠP) a Národní kriminální agentury, která v minulosti řešila závažné kriminální případy. Zdroj uvádí, že „klíčové osoby“ jsou předvolávány na k vyšetřování, kde absolvují polygraf s cílem získat podklady, že tyto úřady pracovaly účelově na základě zadání předchozí vlády, variantně i přání současné prezidentky ČAPÚTOVÉ.


Na pomoc FICOVI a ORBÁNOVI nyní spěchá pomoc tzv. pátá kolona, reprezentovaná mimo jiné Václavem KLAUSEM, který jak jinak zaměstnanec Прогностического института a Andrej BABIŠ, spolupracovník StB.

57 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page