top of page
Search
  • Writer's pictureparabornonline

Ocenění pro PARABORN z rukou dobrovolnického praporu Džochara Dudajeva

Paraborn obdržel poděkování nejen od dobrovolnického praporu Džochara Dudajeva, který je součástí ukrajinských ozbrojených sil v boji proti ruské agresi a patří k nejobávanějším jednotkám, vnímáno z pozice ruské strany. Boj, který vedou dobrovolníci této jednotky na Ukrajině, je mimo jiné rovněž pokračováním jejich staletého boje za osvobození od ruské okupace. Stejný nepřítel a velmi podobná situace.Tak obdobně to vnímám i já, pomoc Ukrajině je pomoc nám všem, kteří nechtějí, aby Evropa byla znovu okupována Ruskem, demoralizována, “denacifikována”, obdobnými praktikami, které používali nacisté. Paraborn se snaží humanitárně a odborně pomáhat především obětem ruské agrese, jako tomu bylo v případě Anny Zajceva, či mnoha dalších.


Václav Jordán zprostředkovával telemosty pro paramediky, organizoval součinnost s lékaři v zahraničí, podílel se na zajištění extrakce unesených občanů do Ruska, či jejich převýchovných táborů.


Hovořím nyní o kolegovi a příteli kterého si vážím jako člověka, který nikdy neopustil své hodnoty demokrata a nesmiřitelného obhájce demokracie. Já osobně jsem byl pracovně přítomen mnoha zemích konfliktů od BSV, střední Afriku, Magreb, státy SNS. To jest i v zemích, které nyní zjevně, či skrytě pomáhají Rusku v pokračování agrese na Ukrajině. Znám do detailu činnost FSB, SVR, pomáhám jako konzultant pohybu a činnosti zájmových osob. To, co nás všechny v Paraborn spojuje, je nezavírat oči před ryzím zlem / text od Michael Cushwa.

15 views0 comments

Comments


bottom of page