top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT IV. / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT IV.
PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT IV.

 • Strach během konfrontace zostřuje vaše smysly (zjednodušeně).

 • Strach dokonce zvýší vaši sílu a zlepší reakční čas

 • Jakmile se rozhodnete bojovat, je důležité vědět jak

 • Trénink reálné sebeobrany spojuje mysl a tělo, aby bylo dosaženo maximální efektivity

 • Musíte vědět co je ve vašich silách a mít správné a efektivní taktické informace z profesionálního zdroje

 • I nejlepší neozbrojený protivník vždy prohraje proti průměrnému, který má zbraň

 • Nezvykejte si na druhou šanci

 • Projevy násilí jsou vždy z logických důvodů


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti

Lukas SersenPARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT IV.

 • In a confrontation, fear sharpens your senses (to put it simply)

 • Fear even increases your strength and improves your reaction time

 • Once you decide to fight, it is important to know how

 • Real self-defence training connects the mind and body to achieve maximal efficiency

 • You need to know what you can do and have the right and effective tactical information from a professional source

 • Even the best unarmed opponent always loses against the average one who has a weapon

 • Don't get used to having a second chance

 • Manifestations of violence are always for logical reasons


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM

Lukas Sersen

7,607 views0 comments

Comentarios


bottom of page