top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT V. / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT V.PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT V.

 • Nikdy nikoho za nic nekritizovat se jeví, jako pohodlné pravidlo pro střety

 • Násilí je spojeno s újmou. Když je to osobní, je to právě o újmě

 • Tam, kde jsou drogy, brzy přichází násilí

 • Posedlost po vlastním pohodlí musí stranou

 • Váš projev zloby je důkazem, že se podařilo na vás najít způsob, jak vás ovládnout

 • Manipulace a soucit mohou vypadat podobně. Dávají lidem, co chtějí Nezaměnit je klíčové

 • Vašim problémem není hloupost ostatních, ale vaše bezpečnost

 • Obezřetnost není paranoia

 • Potřebujete intuici stejně jako vědomosti. To ukazuje rozdíl v přežití


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti

Lukas SersenPARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT V.

 • Never criticize anyone for anything: it seems to be a convenient rule for conflicts

 • Violence is associated with detriment. When it is personal, it is just about detriment

 • When there are drugs, violence is about to appear soon

 • Obsession for your own comfort must be set aside

 • Your expression of anger is an evidence that a way to control you has been found

 • Manipulation and compassion may look similar. They give people what they want. It is crucial not to confuse them

 • Your problem is not the stupidity of others, but your safety

 • Caution is not paranoia

 • You need intuition as well as knowledge. This makes the difference in surviving


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM

Lukas Sersen


7,376 views0 comments

Comments


bottom of page