top of page
Search
 • Writer's pictureLukas Sersen

PARABORN RÁDCE PRO OSOBNÍ KONFLIKT VII. / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT VII.PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT VII.

 • Zločinci poznají rozdíl mezi odhodláním a předstíráním. Nebojí se zbraní, bojí se odhodlaných lidí (se zbraní)

 • Trénink reálné sebeobrany spojuje mysl a tělo, aby bylo dosaženo maximální efektivity

 • Mějte na paměti, že střílet na někoho, kdo chce zabít dítě, z vás udělá hrdinu. Střílet jen na drzouna vás dostane do vězení

 • Faktory, které uklidní sociální střet, zcela jistě zažehnou predátorský

 • Z postoje a dýchání lze usoudit, jak jste na tom

 • Hluboce zakořeněné reakce jsou mnohem pravděpodobnější než vědomá rozhodnutí

 • Když chce útočník bojovat, hledá už jen záminku pro ospravedlnění toho, co chce už dávno udělat

 • „Hrou“ před útokem je najít výmluvu pro pochlubení se kámošům, aniž by útočník vypadal jak blb. „Bezdůvodně jsem mu nakopal zadek“ nezní dobře ani v gangu. „Nakopal jsem mu zadek, protože mě urazil“ zní mnohem líp


Lukas Sersen

PARABORN TÝM

Sekce bezpečnostiPARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT VII.

 • Criminals know the difference between determination and pretence. They are not afraid of weapons. They are afraid of determined people (with weapons)

 • Real self-defence training connects the mind and body to achieve maximum efficiency

 • Be aware of the fact that shooting at someone who wants to kill a child turns you into a hero. Shooting merely at an impertinent person only gets you to jail

 • Factors that calm down a social conflict will certainly ignite the predatory one

 • Posture and breathing can be used to judge how you are doing

 • Deep-rooted reactions are much more likely than conscious decisions

 • When an attacker wants to fight, he only looks for an excuse to justify what he wants to do anyway

 • The "game" before the attack is to find an excuse to show off to your friends without looking like a fool. "I kicked his ass for no reason" doesn't sound good in the gang, "I kicked his ass because he insulted me" sounds much better


Lukas Sersen

PARABORN TEAM

Security Section

4,738 views0 comments

Comments


bottom of page