top of page
Search
  • Writer's pictureparabornonline

PAROBORN se transformuje a bude se soustředit na veškeré oblasti medicíny ve válečné zóně

PROHLÁŠENÍ (Praha 25. 3. 20203): Podobně jako ochrana a obrana obyvatel a jejich další rozvoj spočívá ve schopnosti predikce a okamžité reakce na stále se opakující hrozby, tak výukový a výcvikový koncept „PARABORN“ je schopen dále se vyvíjet v závislosti na aktuálních požadavcích urgentní medicíny a medicíny katastrof, směřujících k ochraně měkkých cílů. Z konceptu původně zabývajícími se fetomaternální problematikou a úskalími komplikací spojených s porodem ve válečné zóně, prohlubuje se činnost PAROBORNU na veškeré oblasti medicíny ve válečné zóně.
Pro schopnost poskytnout základní neodkladnou odbornou medicínskou činnost jsme navrhli již v roce 2015 vést širokou diskusi na poli medicínské diplomacie za účasti i odborníků na mezinárodní právo s cílem revidovat některé zažité a v civilizovaném světě nepodstupitelné a nepřestupitelné konvence. Respektive není v zájmu žádných odborných osob v medicíně pozorovat umírání lidí, kterým by bylo jinak možné účinně pomoci.


Syrský konflikt, ale i válečné zločiny vedené Ruskou federací na Ukrajině nám ukazují, že medici v poli označení červeným křížem a civilisté se stali terčem – měkkým cílem.


Navrhujeme ustanovení složky a priori označené Combat mediků a Combat paramediků, vycvičených v rámci našeho konceptu k podání neodkladné zdravotnické první pomoci, ale samostatně zajišťujícím sobě i zraněným účinnou balistickou obranu. V tomto případě doporučujeme rozšíření materiálně technické vybavenosti o krátké osobní zbraně, v zásahových vozidlech combat ambulancích rozšíření o dlouhé automatické zbraně.


Náš koncept si klade za úkol s aktuálním využití zkušeností ukrajinských ozbrojených sil v součinnosti s AČR provést výcvik jednotlivců za účelem výše popsaným, a to v oblastech zdravotnických a válečných. BLS (Basic Live support) a vojenský výcvikový kurz pro specialisty zdravotníky. Rovněž budeme navazovat odbornou spolupráci s školami zdravotnického směru na Ukrajině. Sledujeme tím provázanost jednotlivých státy Evropy a ukotvení základních evropských hodnot jako jediného možného formátu ochrany a obrany obyvatel na území naše kontinentu.


Organizace PARABORN si rovněž klade za cíl podílet se na vyhodnocení hrozeb ze zkušeností z ruské invaze na Ukrajině v oblasti hybridních prvků, kybernetické bezpečnosti a zajištění ochrany obyvatelstva před genetickou válku v oblasti bakteriologických zbraní, zbraní chemických a jaderných.


Organizace PARABORN si rovněž klade za cíl podílet se na nastavení procesů revitalizace a stávajících v minulé době opuštěných zdravotnických zařízení jako strategických základen pro poskytování standardní zdravotní péče dané Ústavu ČR za dobí míru a válečné medicíny za doby výjimečného/válečného stavu. Nové pojetí těchto center spočívá v jejich singularitě samostatné provozuschopnosti v závislosti na nepravidelné dodávce energetických a provozní samo udržitelnosti.


Nedílnou součástí činnosti organizace PARABORN je observace desinformačních atak jako nástrojů směřujících k disbalanci psychosomatiky příjemce, v e svém nevyhnutelném důsledku zvyšující nemocnost a smrtnost obyvatelstva.
56 views0 comments

Comments


bottom of page