top of page
Search
 • Writer's pictureparabornonline

PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT / PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT

Updated: Apr 15, 2021
PARABORN rádce pro OSOBNÍ KONFLIKT

 • Konflikt nemá žádná pravidla, žádné rozhodčí a možná ani žádnou pomoc na cestě.

 • Uvědomte si, jakou máte hodnotu, jak si sami sebe ceníte. Nepochybně více než je cena kabelky a její obsah.

 • Snažte se udržet si psychickou rovnováhu.

 • Hrdost musí stranou.

 • Pokud se vyhnete konfliktu, automaticky vítězíte.

 • V průběhu nebezpečného střetu se nedaří učinit racionální rozhodnutí.

 • Zranění může přijít dřív, než si vůbec konflikt uvědomíte. Může vám znemožnit reagovat nebo vás dokonce zcela vyřadí.

 • Veškeré předměty v dosahu mohou být použity jako zbraně, platí to pro vás i pro útočníka.

 • Boj je ošklivá záležitost a dá se říci, že má jen fyzikální zákony.

 • Dejte přednost osvětleným místům.

 • Vyhýbejte se osamoceným místům.

 • Cílem není zvítězit, ale boji se vyhnout.

 • Jediný konflikt bez újmy je ten, do kterého se nezapojíte.


PARABORN TÝM

Sekce bezpečnosti


PARABORN GUIDE FOR PERSONAL CONFLICT

 • The conflict has no rules, no referees and maybe no help on the way.

 • Realize your value, i.e. how you value yourself. Undoubtedly more than the price of the handbag and its contents.

 • Try to maintain mental balance.

 • Pride must go aside.

 • If you avoid conflict, you automatically win.

 • A rational decision cannot be made during a dangerous conflict.

 • Injuries may come before you even realize the conflict. It may make it impossible for you to react or even knock you out completely.

 • All objects in your range can be used as weapons. This applies both to you and the attacker.

 • Fighting is an ugly affair and it can be said to have only physical laws.

 • Prefer illuminated areas.

 • Avoid isolated places.

 • The goal is not to win, but to avoid fight.

 • The only conflict without harm is the one you don't get involved in.


SECURITY SECTION

PARABORN TEAM

8,526 views0 comments

Comentários


bottom of page