top of page
Search
  • Writer's pictureRadek Filo

Vyhodnocení operativní situace Ukrajiny 2023 – predikce 2024
I.                   Úvod: (ekonomické shrnutí)

 

Zdroje z Centra pro strategickou komunikaci (dále jen StratCom UA) uvádějí, že v oblasti ukrajinské ekonomiky, která de iure není stále není prozatím deklarována válečným stavem, rok 2023 končí ekonomikou mnohem lépe, než se očekávalo na začátku roku 2023. Hrubý domácí produkt by měl v roce 2024 letos vzrůst zhruba o 5 % a současně inflace v listopadu 2023 meziročně zpomalila na 5,1 %. Přesto však výrazné výkyvy inflace vytvářejí nepříznivé prostředí pro dlouhodobé investice do ekonomiky. V důsledku toho má vysoká a kolísavá inflace negativní dopad na hospodářský růst. S ohledem na tuto skutečnost je hlavním příspěvkem Národní banky  k udržitelnému hospodářskému růstu vytvoření prostředí nízké a stabilní inflace, kdy je reálná hodnota příjmů a úspor obyvatelstva je zachována a ekonomické subjekty nepoužívají cizí měnu jako prostředek směny, akumulace a míry hodnot. V této souvislosti bude složitým rozpočtovým opatřením požadavek na dofinancování rozpočtu Zbrojních sil Ukrajiny (dále jen „ZSU“), především z oblasti tvorby platů se jedná o požadavek na vrácení  dodatečné peněžní odměny vojenskému personálu ve výši 30 tisíc hřiven měsíčně.  


Pro rok 2024 je těžké predikovat stav ekonomiky v podmínkách složité predikce vývoje konfliktu v návaznosti na zvyšující se destabilizaci, a to i v souvislosti s rizikem poklesu zahraniční pomoci, na které životaschopnost Ukrajiny podle zákona o státním rozpočtu závisí minimálně z poloviny. Hlavní hrozbou roku 2024 je pokles externího financování, rozpočtový deficit je plánován na úrovni více než 40 miliard dolarů ročně, tedy více než 3 miliard dolarů měsíčně. V současné době ukrajinští vládní představitelé vyjadřují obavy z dalšího poskytování pomoci, zejména kvůli zpoždění slíbených 50 miliard EUR  z EU a 60 miliard USD ze Spojených států. 

 

II.                Významné personální změny v resortu MO Ukrajiny a osob s dopadem na fungování ZSU

 

Mezi významné personální změny v roce 2023, které měly dopad na OS Ukrajiny a ZSU byly tyto změny:


ü  Rezignace Olekseje ARESTOVIČE, poradce ukrajinského prezidenta (01/2023).

Dle hodnocení zdrojů v okolí Valerije ZÁLUŽNÉHO, Oleksej ARESTIVIČ byl vždy vnímán jako „osoba blízká Kremlu“.  Vlastním podnětem k neudržení ARESTOVEČ-e v pozici „prvního poradce prezidenta“  byla jeho proklamace, že za zničení obytného domu v Dněpropetrovsku de facto může PVO Ukrajiny, které sestřelily ruskou raketu   vzduch zem Ch-22 (AS-4 Kitchen) nad civilním objektem.

 

ü  Rezignace ministra obrany Olekseje REZNIKOV-a a jmenování Rustema Umerova ministrem obrany Ukrajiny. Zdroje z MO Ukrajiny uvádějí, že velkou přidanou hodnotou REZNIKOV-a byly osobní kontakty na ozbrojené síly Polska a Velké Británie, které by neměly být oslabeny z pozice nového ministra obrany.

 

ü  Personální výměna velitele zdravotnických sil ZSU. Genmjr. zdravotnické služby Teťana OSTAŠČENKOVÁ byla nahrazena genmjr. Anatolijem KAZMIRČUK-em. Důvodem změny byla kritická situace v oblasti zásobování zdravotnickým materiálem, efektivitou jeho nákupu. Jako příklad je možné uvést pochybení s nákupem nekvalitním čínských škrtidel pro vojáky útočných brigád. De facto procesně resort měl stanovit a zajistit legislativní úroveň požadavků na vybavení lékárniček vojáků, nastavení základních atributů a vybavení pro fungování para mediků, atd.  Zajištění zdravotního vybavení  vojáků ve frontové linii a teritoriální  obraně de facto po celou dobu suplují aktivisté volontéři  a humanitární organizace, především mezinárodní fond „Vrať se živým“, který je v přímém styku s jednotlivými veliteli na úrovni brigád. Informace o nezpůsobilosti zajistit kvalitní zdravotnický materiál dlouhodobě „prosakovala“ do vedení ZSU a MO Ukrajiny.  

 

 

1.      Personální změny v ZSU v návaznosti na rozhodnutí prezidenta Volodimira ZELENSKÉHO a dopad těchto rozhodnutí na efektivitu ZSU, především z pohledu vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny, Valerije ZALUŽNÉHO. Personální politika je v současné době zaštítěna v rámci ustanovujícího dokumentu „Koncepce vojenské personální politiky do roku 2028“, kterou signoval ministr obrany Ukrajiny, Rustem UMEROV.  De facto se jedná o nařízení, kterým se schvaluje Koncepce vojenské personální politiky do roku 2028. Sledování a vyhodnocování výsledků realizace koncepce bude provádět Výbor pro personální řízení v systému Ministerstva obrany. Dokument definuje strategickou vizi rozvoje personální politiky vojenského personálu v oblasti obrany v příštích pěti letech i za podmínek nejen speciálních operací, ale i možné deklarace válečného stavu. Kromě cílů personální strategie, které lze obecně [1]očekávat další  významné změny, kterými jsou:

 

2.      Zřízení nové agentury, „Státního týlového operátora“, který převezme veškerou funkčnost potřeb ozbrojených sil Ukrajiny. Generálním ředitelem této státní agentury byl jmenován Arsen ŽUMADILOV. Přidanou hodnotou by měla být změna v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a v návaznosti snížení korupčních rizik.

 

3.      Armáda přejde na vojenskou službu na základě smlouvy. Povinná vojenská služba bude nahrazena intenzivním vojenským výcvikem občanů v branném věku. Cílem je, aby Ukrajina měla efektivní systém náboru profesionálního a motivovaného personálu pro ZSU. V této souvislosti se rovněž řeší aktuální potřeba personální kapacity ZSU.

 

4.      Vylepšený elektronický systém vojenské registrace.

 

 

III.             Pozice vrchního velitele ZSU; Valerije ZALUŽNÉHO

 

Ve vedení kanceláře prezidenta ZELENSKÉHO (včetně jeho osoby) dochází již dlouhodobě k vyostřování sporu s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajinu (ZSU) Valerijem ZALUŽNIM. Média toto označují cíleně, jako „[2]nereálný konflikt" mezi nejvyšším vojenským a politickým vedením Ukrajiny kvůli výsledkům letní protiofenzívy 2023. Avšak např. místopředsedkyně Výboru pro národní bezpečnost Marina [3]BEZUHLA zveřejnila řadu příspěvků s obviněními proti Záslužnému. Uvedla, že vojenské velení Ukrajiny by mělo rezignovat, protože neposkytlo "žádný akční plán na rok 2024" ani štábu, ani výboru. Právě Mariana BEZUHLA byla SBU identifikována jako ruský kontakt Ukrajiny ve strukturách NATO a tento záznam musel být na příkaz prezidenta ZELENSKÉHO [4]anulován. Interpretace různých postojů mezi ZELNSKIM a ZÁLUŽNIM je datována již do začátku přímého vtržení OS Ruské federace na území Ukrajiny (2022), na jehož  vysokou pravděpodobnost výskytu rizika  již ZÁLUŽNIJ upozorňoval ZELENSKÉHO od konce roku 2021. Dalším významným bodem střetu byla oblast personálních změn, kdy do velících pozici byli nominováni kádroví příslušníci ozbrojených sil z dob své působnosti v rámci OS Sovětského svazu, a to na úkor důstojníků, kteří si prošli bojovými liniemi od počátku ATO. Po volbě prezidenta Volodimira ZELENSKÉHO docházelo k silnému odklonu absolutní většiny příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny z podpory ZELENSKÉHO jako prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil. Následně došlo ze strany JERMAK-a k blokacím protikorupčních reforem na Ukrajině a posilování „podezřelých kontaktů“ na Ruskou federaci. JERMAK má velmi negativní postoj k Valerimu ZALUŽNÉMU, který poukázal na „původ jeho otce“, který byl vyšším důstojníkem GRU, který mimo jiné řídil operace v Afghánistánů. Současně JERMAK „stál na pozadí nechtěných“ personálních změn v nejbližších spolupracovnících ZALUŇEHO, kdy museli být eliminováni poradci Alexej NOSKOV, Ljudmila DOLGANOVSKA a de facto ZALUŽNÉMU zůstal pouze Genadij ČESŤJAKOV jako osoba blízká z jeho poradců. Dalším sporným bodem byl rozkaz ZELENSKÉHO setrvat ZSU na pozicích v Bachmutu, a to i za okolností nepřiměřených ztrát na úkor symbolického významu. 

 

IV.             Analýza klíčových faktorů  rozpadu důvěry ZSU v prezidenta ZELENSKÉHO a původ rozkolu mezi ZELENSKIM a Valerijem ZALUŽNIM

 

Důvodem tohoto odklonu, na rozdíl od běžných voličů v  prezidentských volbách,  byl rychlejší vhled armády UA do rozporu mezi deklarovanými sliby a skutečnými realizovanými kroky prezidenta ZELENSKÉHO. V rámci užšího velení generálů a důstojníků (např. v okolí generálporučíka Michaila  ZABRODSKÉHO, generálmajora Olega MIKATZ-e a dalších) se dokonce hovořilo o možném převzetí moci armádou, pokud ZELENSKÝ a proruská politická scéna povede zemi k orientaci na Moskvu.  Pro příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny bylo první rozporuplným krokem prezidenta ZELENSKÉHO jmenování Ruslana CHOMČAK-a do funkce náčelníka Generálního štábu armády Ukrajiny. Z interních zdrojů je patrné, že tak jednal na popud oligarchy [5]Igora KOLOMĚJSKÉHO. Ruslan CHOMČAK je všemi příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny, kteří prošli od roku 2014 boji v oblasti někdejších zóny ATO, považován za vlastizrádce a neschopného velitele. Právě CHOMČAK z pozice někdejšího velitele v “ Ilovajském kotli” způsobil smrt ukrajinských vojáků a dobrovolníků, když odmítl informace zpravodajských ukrajinských služeb o chystaném útoku ruských separatistů, a to  se slovy, že věří slovům prezidenta Putina, který deklaroval svobodný průchodu ukrajinských jednotek. CHOMČAK nepovolil rozdělení jednotek při ústupu, což v konečném důsledku znamenalo ztrátu až jednoho tisíce vojáků. Rovněž tehdejší personální obsazení zástupce náčelníka Ukrajinské bezpečnostní služby SBU bývalým vedoucí společnosti  Zelenského společnosti „Studio Kvartal-95“ Ivanem  [6]BAKANOV-em, nevyjímaje obdobných změn v resortu MV a prokuratury, vedlo k podezření, že SBU bude měnit sféru zájmů.  Rovněž v dané době byly pozastaveny veškeré aktivity SBU vedené k osobě KOLOMĚJSKÉHO a jeho okruhu přátel.

  

 

V.                Problematika zajištění dostačené personální kapacity v ZSU

 

Možnost ovlivnit stav současné pozice ZSU v konfliktu s sebou nese i nutnost zajistit jednak rotaci vojáků v první linii a posílení personální kapacity, nezbytné nejen pro plánovanou ofenzivu v roce 2024, ale i udržení současných pozic. Současné obranné síly Ukrajiny jsou tvořeny 1,1 milionem osob. Vedení ukrajinské armády navrhuje mobilizovat dalších až 500 tisíc osob. Ministr obrany Rustam UMEROV musí do předložení návrhu zákona pro projednání parlamentu předložit nový plán mobilizace s tím, že ZELENSKIJ odmítá v tomto plánu a priori počítat s mobilizací žen. Současně predikce nákladů na tuto mobilizaci je vyčíslena na cca 500 miliard hřiven. První čtení předloženého zákona o nové mobilizaci by mělo být do Parlamentu Ukrajiny být předloženo 10.1.2024. Návrh podmínek pro přijetí zákonu o mobilizaci mění podmínky jak v oblasti změny věku zápisu pro vojenskou registraci branců (změnu věku odvodu z 27 na 25 let), ale i podmínek pro činnost vojenských komisariátů / náborových odvodových středisek („vojenkomat“) a podmínek upravujících práva a povinnosti osob podléhajících mobilizaci. De facto by v plné míře mělo dojít k využívání všech fází mobilizace, tj. záložníků, účastníků ATO, důstojníků v záloze a absolventů vojenských škol, a osob ve věku 18-60 let, s tím, že odvod by se týkal sob od 25 let. Spolu s návrhem zákona o nových pravidlech mobilizace předložil kabinet ministrů Radě návrh zákona, který posiluje odpovědnost za porušování pravidel mobilizace. Porušení právních předpisů o vojenské povinnosti - pokuta od 34 do 85 tisíc hřiven, za podmínky zvláštního období (stanné právo) - od 153 do 204 tisíc hřiven. Odmítnutí projít vojenskou lékařskou komisí - od 3 do 5 let vězení. Ze zdrojů ZSU bude mobilizační zákon přijat koncem ledna, maximálně začátkem února. V platnost vstoupí 30 dní po podpisu, tedy přibližně koncem února nebo začátkem března 2024. Hlavní změny navrhované v zákoně vlády o mobilizaci jsou:


ü  Změna věku odvodu z 27 na 25 let;

ü  Dovolená pro vojáky, kteří byli propuštěni ze zajetí, trvající 90 dní se zachováním finanční podpory;

ü  Stanovení požadavků na předvolání a pořadí jejich doručení občanům;

ü  Povinnost objasnění důvodů odkladu a osvobození od odvodu;

ü  Stanovení požadavků na předvolání a pořadí jejich doručení občanům;

ü  Stanovení kategorií občanů, kteří nepodléhají branné povinnosti;

ü  Objasnění důvodů propuštění z vojenské služby;

ü  Vyjmutí závěru o omezené vhodnosti ze seznamu závěrů vojenské lékařské komise;

ü  Vyloučení branné povinnosti jako druhu vojenské služby a osvobození od služby v záloze všech branců;

ü  Omezení práv občanů, kteří se vyhýbají vojenské registraci a vojenské službě.

 

Dále vojenští komisaři (míněno  odvodová vojenská střediska) dostanou více nástrojů pro kontrolu vojenských matričních dokladů občanů v ulicích v součinnosti se složkami MV Ukrajiny. Dojde k prodloužení doby zatčení pro porušovatele (osoby podléhající mobilizaci a vyhýbající se službě) a stanovené pokuty.  Již bude možné stíhat tyto osoby v nepřítomnosti. Občané budou povinni nosit vojenské registrační doklady a předložit je na požádání. Dojde ke spuštění aplikace „Akce“, kdy  bude zaveden „Certifikát obránce“, tj. obdoba vojenského lístku. Odvedenec bude muset každých 60 dní aktualizovat aktuální údaje o sobě v této aplikaci. Toto „osvědčení“ bude potřeba prokázat při zápisu vlastnických práv k nemovitým a movitým věcem, sňatku/rozvodu, pro získání vysokoškolského vzdělání nebo lékařských služeb, jakož i při překročení státní hranice.

 

VI.             Problematika zajištění dostačené vojenské technické výbavy a související munice

 

Valerij ZALUŽNIJ z pozice vrchního velitele ozbrojených sil předal požadavek administrativě prezidentské kanceláře o eskalaci řešení problému s dostatečností vojenské pomoci Ukrajině, která byla omezena /pozastavena, viz zpoždění slíbených 50 miliard EUR  z EU a 60 miliard USD ze Spojených států /. Současně tímto na doporučení okruh nejbližších přátel současně reaguje i na snahu o jeho odstranění z pozice vrchního velitel ozbrojených sil UA, kdy je kritizován, že není schopen poskytnout Bezpečnostní radě státu "žádný akční plán na rok 2024,  či variantu B“. Valerij ZALUŽNIJ sdělil, že plán „B“ tj. ústup do „jistých pozic“, jak ho jak ho vnímá část vedení politického spektra, je ve výsledku s výsledkem obdobným plánem odevzdání se pně Rusku, tak jak je tento plán přímo prezentován „stínovým, Ruskem podporovaným  kandidátem“ na prezidenta, ARESTOVIČEM“.


I na základě podnětů velení ZSU Ukrajina bude evokovat řešení situace nutné podpory ze Západu s velvyslanci členských států NATO a Ukrajiny, v rámci již přijatého termínu pracovního setkání, 10.1.2024. Dle návrhu ZALUŽNÉHO je nutné probrat se západními spojenci jak aspekty v celé šíři konkrétních kroků, a to posílení PVO, dělostřeleckých systémů a munice, včetně i rozkladu na „interních“ dohodách v kontextu priorit postupů ZSU v souladu s očekávanými dodávkami zbraňových systémů a především munice. Je nutné rovněž do pomoci Západní zohlednit aspekt, že Severní Korea již poskytla OS Ruské federaci  balistické rakety krátkého doletu KN-550 a KN-23, které mají kompenzovat nedostatečnou výrobu hypersonických střel Kindžal odpalovaných ze strategických bombardérů Tu-95MS. Současně agresivita ruských útoků se stupňuje jak v častějším využívání kazetové munice RBK-500při operacích proti ukrajinským vojenským pozicím a městským oblastem. Současně dochází k výraznému „kvalitativnímu posunu“ OS Ruské federaci při využívání bezpilotních prostředků, a to jak s převzetím vlastní výroby dronů původní iránské provenience, tak i zvýšeného technického [7]vylepšení dronů a rapidní zvýšení počtu jejich využití. 

[1] Vylepšený elektronický systém vojenské registrace; Automatizované a digitalizované HR procesy; Posílená spolupráce mezi ukrajinskými vysokými školami a univerzitami členských států NATO a EU; Efektivní a transparentní systém finanční podpory vojenského personálu a poskytování bydlení, atd. )..

[2] Mychajlo PODOLJAK, poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny, 30. listopadu ujistil, že na Ukrajině nedochází ke konfliktu mezi prezidentem Volodymyrem Zelenským a vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valerijem ZALUŽNIM. Ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna VEREŠČUKOVÁ rovněž ke konci roku 2023  uvedla, že politické a vojenské vedení Ukrajiny nemá žádné rozdíly.

[3] Poslankyně parlamentní strany Sluha národa, předsedkyně Podvýboru pro implementaci hodnot a standardů NATO, mezinárodní vojenskou spolupráci a udržování míru. Dále členkou stálé delegace v Parlamentním shromáždění NATO.

[4] Motivem mělo být primárně neztracení kreditu Zelenského. 

[5] Obdobně se stal ředitelem prezidentské kanceláře Zelenského Andrej BOGDANOV, který patří k velmi blízkým osobám KOLMĚJSKÉHO, z dob, kdy vykonával pozici právníka v obchodních činnostech KOLOMĚJSKÉHO.

[6] Bakanov (44) se narodil promoval na Akademii práce a sociálních vztahů v Moskvě.  . ledna 2013 je vedoucím společnosti Kvartal 95. V prosinci 2017 se Bakanov stal vedoucím vítězného poltického uskupení Služebník národa. Je osobním přítelem Zelenského z dob dětství.

[7] kamikadze drony Lancet, které využívají Západní technologii pro funkci působení  v „rojích“ řízených neuronovou sítí, která rozděluje cíle pro údery mezi drony.

47 views0 comments
bottom of page